ДОБРЕ ДОШЛИ В ДОКТОРСКАТА КЪЩА
Паламудът е голяма сила, хей!

Паламудът е голяма сила, хей!

EDITOREDITOR сряда, 4 януари, 2023 Новини, Събития

- За моята болест аз си имам своя теория - някак важно заключи той и обърса с опаковата страна на ръкава потното си чело. - Говорим онзи ден по този въпрос с онова младото докторче и то, като ми занарежда да не пия, да не пуша, да не ям солено, като че ли това е най-важното.